Η μελέτη του σπέρματος ή σπερμοδιάγραμμα αποτελεί την εξέταση «κλειδί» για τον έλεγχο της ανδρικής γονιμότητας. Ένα καλής ποιότητας σπέρμα σημαίνει ότι ο άνδρας μπορεί να πάει σπίτι του να τεκνοποιήσει ή να αναζητήσει τα αίτια της υπογονιμότητας στη θήλυ σύντροφο.

Στο σπερμοδιάγραμμα υπολογίζεται ο ολικός αριθμός σπερματοζωαρίων, η κινητικότητα (τα ποσοστά επί τοις εκατό των ταχέως κινούμενων σπερματοζωαρίων , των μετρίως προωθητικών, κ.λπ.).

Προαιρετικά, μπορεί να γίνει μορφολογική ανάλυση των σπερματοζωαρίων κατά το πρωτόκολλο των Kruger, όπως και να ληφθούν φωτογραφίες του δείγματος, ή και να βιντεοσκοπηθεί το δείγμα σπερματοζωαρίων. Όλα τα παραπάνω μπορούν να αποσταλούν μέσω e-mail στον θεράποντα ιατρό και αντιστοίχως παραμένουν ηλεκτρονικά αρχειοθετημένα στο εργαστήριό μας.

Είναι καλό για τον εξεταζόμενο, παράλληλα με το σπερμοδιάγραμμα να γίνονται και άλλες αναλύσεις, όπως: καλλιέργειες και αναζήτηση παθογόνων μικροβίων στο σπέρμα (κοινοί κόκκοι, μυκοπλάσματα, Chlamydia, αναερόβια, κ.ά.). Η ανεύρεση παθογόνων μικροβίων στο σπέρμα και η εκρίζωσή τους μπορεί να λειτουργήσουν ως «ντόπινγκ» στην ποιότητα του σπέρματος και με αυτόν τον τρόπο ένα μέτριας ποιότητας σπέρμα μπορεί να καταστεί γόνιμο μετά το πέρας της χορηγηθείσας θεραπείας.

Παράλληλα, όποτε κριθεί απαραίτητο, είναι δυνατή η μέτρηση βιοχημικών δεικτών στο σπέρμα, όπως φρουκτόζης, α-γλυκοσιδάσης, κ.λπ.

Η ορμονική διερεύνηση του εξεταζόμενου (μέτρηση ορμονών θυρεοειδούς, επιπέδων FSH, LH, Testo, freeTesto, SHBG, κ.ά.) δίνει επίσης χρήσιμες κλινικές πληροφορίες για τη δυνατότητα τεκνοποίησης, διερεύνηση πιθανής στυτικής δυσλειτουργίας, κ.λπ.

Στη διερεύνηση πιθανής ανδρικής υπογονιμότητας, πέρα από τον προβλεπόμενο ορμονικό έλεγχο, που εκτελείται προφανώς στο εργαστήριό μας, υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης και περισσότερο εξειδικευμένων εξετάσεων.

H εξέταση DFI ( DNA Fragmentation Index ), γνωστή ως Δείκτης Κατακερματισμού ή Θραυσματοποίησης του Σπερματικού DNA, μάς δίνει πρόσθετες πληροφορίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας.

Το κάπνισμα, η κακή διατροφή, η χρόνια έκθεση σε περιβαλλοντικούς και επαγγελματικούς ρύπους, ένα ενδιάμεσης ή πτωχής ποιότητας σπερμοδιάγραμμα, το ιστορικό χρόνιας προστατίτιδας, ιστορικό αποβολών στη σύντροφο, η μεγάλη -σχετικά- ηλικία του εξεταζόμενου άνδρα που επιθυμεί να τεκνοποιήσει αποτελούν μερικές μόνο από τις ενδείξεις για να γίνει η εξέταση DFI.

DFI < 15% είναι ιδανικός δείκτης για φυσιολογική σύλληψη στο άμεσο μέλλον, ενώ τιμές 15% < DFI < 30% υποδεικνύουν την πιθανότητα σύλληψης εντός μεγάλου χρονικού διαστήματος, οπότε και ενδείκνυται η επιλογή της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Η αλλαγή του τρόπου ζωής από τον εξεταζόμενο μπορεί να βελτιώσει εντός ολίγων μηνών τον δείκτη DFI, εφόσον επαναληφθεί η εξέταση, οπότε και αυξάνονται πλέον οι πιθανότητες επιτυχούς γονιμοποίησης με φυσιολογική σύλληψη.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκτέλεση της DFI κατόπιν συνεννοήσεως με το εργαστήριό μας.

Όλες οι παραπάνω αναλύσεις διενεργούνται με την πλέον κατάλληλη υποδομή στο εργαστήριό μας.

ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΓΟΝΙΜΟ) ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ - ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑΣ: ΑΦΘΟΝΑ ΠΥΟΣΦΑΙΡΙΑ ΣΕ ΣΩΡΟΥΣ. ΑΝΕΥΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 90 & ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΧΑΡΙΛΑΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ CIVITAS est.
4oς όροφος πάνω από τον ΟΑΕΔ

2310943600  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Χάρτης - Φόρμα Επικοινωνίας